Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Ukierunkowujemy nasze działania na produkcję smakowitych wyrobów zaspokajających wymagania obecnych i nowych Klientów. Produkty wytwarzane są z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności, które stanowią podstawowe kryterium osiągnięcia naszych celów i zapewnienia rozwoju firmy.
Inicjatywa, jaką podjęliśmy, opiera się na ciągłym doskonaleniu naszych wyrobów uwzględniając oczekiwania Klientów, aspekty zdrowotne, wymagania prawne oraz zachowanie wymagań technologicznych na każdym etapie realizacji wyrobu.

W celu realizacji niniejszej polityki zapewniamy:

  • Lojalne spełnienie wymagań Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań,
  • Edukację i dbałość o fachowość pracowników poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje,
  • Nieustanne zapewnianie odpowiednich reżimów higienicznych w zakresie całej działalności,
  • Angażowanie w zapewnienie właściwych warunków pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
  • Rozwój infrastruktury zakładu,
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
  • Inwestowanie w nowe technologie,
  • Konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów.

Niniejszą politykę rozpowszechniamy w środowisku pracy całego naszego zespołu w celu uświadomienia istoty i ważności jej działania w osiąganiu wspólnych celów i korzyści. Deklaruję zaangażowanie własne i pracowników w realizację przestawionych wytycznych.