Osiągnięcia

Zakład Mięsny Lenarcik od początku swej działalności kładzie nacisk na wysoką jakość produkcji. Wdraża nowoczesne techniki obróbki mięsa, wykorzystuje najnowsze maszyny do produkcji wędlin, wprowadza systemy kontroli jakości. Z tego względu ZM Lenarcik może pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Biorąc pod uwagę wpływ najbliższego otoczenia na efekty działalności gospodarczej, ZM Lenarcik wspiera społeczność lokalną. Przykłady docenionych działalności na rzecz społeczności lokalnej:

  • Wspomaganie rozbudowy szkoły w Gąsocinie – Szkoła w Gąsocinie i  Stowarzyszenie Rozbudowy Szkoły w Gąsocinie.
  • Wspomaganie rozwoju i popularyzacji honorowego krwiodawstwa – Polski Czerwony Krzyż
  • Pomoc w organizacji IV Festiwalu Piosenki Szantowej – Ołdaki 2005.
  • Pomoc przy realizacji Programu Zdążyć z Pomocą, organizowanego pod patronatem Ministra Zdrowia – Prezes Zarządu fundacji Zdążyć z Pomocą
  • Pomoc w organizacji XI Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gąsocinie – Kierownik GIK świetlicy w Gąsocinie.
  • Wkład w organizację Dożynek Województwa Mazowieckiego Płońsk – Poświętne 2005 – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.