Data publikacji: 17-11-2023

Główny księgowy/ Główna księgowa

Miejsce wykonywania pracy: Gotardy


Zakres obowiązków:

 • Przestrzeganie obowiązującej polityki rachunkowości w Zakładzie.
 • Odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysku i strat, według określonych standardów i terminów.
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.
 • Odpowiedzialność za procedurę potwierdzenia sald z kontrahentami, rozliczenie inwentaryzacji aktywów Zakładu, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych.
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami tj. Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, NBP.
 • Kontrola nad należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa.
 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej przedsiębiorstwa.
 • Optymalizacja struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych.
 • Odpowiedzialność za płynność finansową.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Wymagania:

 • Doświadczenie na samodzielnym stanowisku.
 • Wykształcenie kierunkowe.
 • Bardzo dobra znajomość polskiej ustawy o rachunkowości.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawe, samodzielne i pełne wyzwań stanowisko.
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków.
 • Rozwój zawodowy i osobisty.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

kadry@zmlenarcik.pl

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Mięsny Lenarcik.z siedzibą w Gotardy 37, 06-126 Gzy.Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.