Marzena Krakowska
dyrektor zarządzający

mkrakowska@zmlenarcik.pl
tel.: 23 691 52 40 w 37