Anna Lewicka
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

alewicka@zmlenarcik.pl
tel.: 23 691 52 40 w 38