Alicja Lewandowska
Specjalista ds. kadr i płac

kadry@zmlenarcik.pl
tel.: 23 691 52 40 w 44